Skolor, förskolor och familjedaghem - ring oss för att boka!
08 - 669 00 60


Scenkonst för alla, till alla

Teater Tre startades 1979 och är en är en mimbaserad visuell teater där rörelse, text och musik blandas. Vår målsättning är att nå ut till alla barn, oavsett social, språklig eller kulturell bakgrund. Förutom för tusentals barn på vår hemmascen, har vi genom åren spelat i förskolan, skolan och särskolan, såväl som för barn som nyligen börjat bekanta sig med det svenska språket. Detta görs genom ett universellt scenspråk karaktäriserat av få ord och mycket rörelse. 

Med lekfullhet och respekt möter vi vår publik på hemmascen eller på turné, både i Sverige och världen. Sedan sexton år tillbaka har vi vår hemvist på Rosenlundsgatan i Stockholm där vi skapar högkvalitativ scenkonst med en unik spännvidd från bebis till ungdomar.