Kalendarium 2018-2019

Skola, förskola & familjedaghem - ring oss för att boka! Tel: 08 - 669 00 60


MARS

1 mars kl 10.00 - KURT OCH KIO - PREMIÄR
3 mars kl 13.00 & 15.00 - VARFÖR DÄRFÖR ANNARS
5 mars kl 9.00 & 10.30 - VARFÖR DÄRFÖR ANNARS
6 mars kl 9.00& 10.30 - VARFÖR DÄRFÖR ANNARS
6 mars kl 16.00 - KURT OCH KIO - AFTER FÖRIS
7 mars kl 10.00 & 13.00 - BO
8 mars kl 10.00 & 13.00 - BO
10 mars kl 10.00 & 13.00 - BO
14 mars kl 9.00 & 10.45 - KURT OCH KIO
15 mars kl 9.00 & 10.45 - KURT OCH KIO
19 mars kl 9.00 & 10.45 - KURT OCH KIO
20 mars kl 9.00 & 10.45 - KURT OCH KIO
21 mars kl 9.00 & 10.45 - KURT OCH KIO
24 mars kl 13.00 & 15.00 - KURT OCH KIO
28 mars kl 9.00 & 10.30 - KLÄ PÅ KLÄ AV
29 mars kl 9.00 & 10.30 - KLÄ PÅ KLÄ AV
30 mars kl 13.00 & 15.00 - KLÄ PÅ KLÄ AV

APRIL

2 april kl 9.00 & 10.45 - KURT OCH KIO
3 april kl 9.00 & 10.45 - KURT OCH KIO
4 april kl 9.00 & 10.45 - KURT OCH KIO
6 april kl 13.00 & 15.00 - KURT OCH KIO
7 april kl 13.00 & 15.00 - FRÖ
9 april kl 9.00 & 10.30 - FRÖ
10 april kl 9.00 & 10.30 - FRÖ
11 april kl 9.00 & 10.30 - FRÖ
14 april kl 10.00 & 13.00 - BO
15 april kl 10.00 & 13.00 - BO
16 april kl 10.00 & 13.00 - BO
17 april kl 10.00 & 13.00 - BO
23 april kl 9.00 & 10.30 - VARFÖR DÄRFÖR ANNARS
24 april kl 9.00 & 10.30 - VARFÖR DÄRFÖR ANNARS
25 april kl 9.00 & 10.30 - VARFÖR DÄRFÖR ANNARS
28 april kl 13.00 & 15.00 - VARFÖR DÄRFÖR ANNARS

MAJ

7 maj kl 10.00 & 13.00 - BO
8 maj kl 10.00 & 13.00 - BO
9 maj kl 10.00 & 13.00 - BO
12 maj kl 10.00 & 13.00 - BO
22 maj kl 9.00 & 10.30 - KLÄ PÅ KLÄ AV
23 maj kl 9.00 & 10.30 - KLÄ PÅ KLÄ AV
24 maj kl 9.00 & 10.30 - KLÄ PÅ KLÄ AV


Skolor, förskolor och familjedaghem - ring oss för att boka!
Tel: 08 - 669 00 60