Tillgänglighet på Teater Tre

  • Ytterdörren på Teater Tre är bred, och har dubbla dörrar. Automatisk dörröppnare finns. Vi har också alltid biljettpersonal på plats vid våra egna föreställningar, om extra hjälp behövs.

  • Inga höga trösklar eller kanter.

  • Handikappanpassad toalett finns.

  • Vi har 8-10 rullstolsplatser längst bak i salongen. Hur många som ryms beror på storleken på rullstolarna. Vid våra egna föreställningar hjälper vi givetvis till med parkering av rullstolarna, om det behövs. Om ni vill får ni gärna komma in och titta på salongen innan insläpp. Eftersom vi tyvärr har ett begränsat antal rullstolsplatser i salongen, så uppskattar vi om ni meddelar oss om ni kommer i rullstol.

  • Vi har hörslinga i salongen. Kontakta oss om du vill använda hörslingan under någon av våra föreställningar.

Har ni några frågor eller funderingar kring tillgängligheten på teatern? 

Kontakta gärna Susanna Gustavsson, producent på Teater Tre

”Vårt besök på teatern var så fint. Före besöket kontaktades vi och fick berätta om vi hade några önskemål om placering i lokalen, ramper för rullstolar mm. Vi blev väl emottagna när vi kom. Trots att våra elever låter och rör sig runt kändes det inte som att vi störde. Det är mycket värt för oss att få vara med i sådana sammanhang där det accepteras. Det fanns gott om plats för rullstolarna och vi fick visat för oss var vi skulle vara med dem. Vi kommer att boka flera besök på teatern och är mycket nöjda! Vi vill tacka alla som har varit så fina och positiva till våra elever och vår personal.”
-
Marie, pedagog på Eriksdalsskolans Grundsärskola