Perception_FB.jpg

PERCEPTION
ELEMENTZ ENT. (UK)

 

Perception, en nyskapande hip-hopdansföreställning. Undrar du hur du uppfattas av andra? Ser de fasaden som du visar eller verkligheten under ytan?

Perception, hip hop movement through a contemporary mindset. Do you wonder how you are perceived by others? Do they see the front that you portray or the reality beneath the surface?

Föreställningstider / Performance schedule:
14 september kl 19.00
15 september kl 19.00
Genre: Hi-Hop Dance Performance
Artist/Grupp / Artist/Group: Elementz Ent. (UK)
Artistens hemsida / Artist website: http://www.elementzent.com/
Föreställningslängd / Duration: 20 min