Paula Ternström Teaterproduktion presenterar

Världsdramatiken runt på 90 minuter -
En dramatisk kanon

kamp_1.jpg

Medverkande:
Thomas Hedengran och Paula Ternström

Regi:
Michael Riise

Kostym:
Peter Englund Epic Production

Produktion:
Paula Ternström Teaterproduktion

Spelas:
Fredag 15/11 kl 19.00
Lördag 16/12 kl 19.00

Längd:
Ca 90 minuter

Pris
Ordinarie: 280 kr
Om föreställningen:

Texter ur” Fröken Julie” (August Strindberg), ”Hustruskolan” (Moliere), ”Den Poetiska Eddan” (okänd författare från Vikingatiden) ”Ett Dockhem” (Ibsen), ”Hamlet” (Shakespeare), ”Måsen” (Tjeckov) samt någonting modernt som vi ju inte ännu vet om det blir klassiskt?  För vad gör en klassiker till en klassiker?

Vissa verk inom kulturhistorien har kommit att spela en mer avgörande roll än andra. Det är verk som har påverkat sin samtid eller eftervärlden på ett sådant sätt att de levt kvar i det kollektiva minnet. Dessa verk blir nycklar till förståelsen av både den tid de tillkom i och den eftervärld de kom att påverka.  

Vi har tagit oss friheten att göra vårt eget urval bland de klassiska texterna baserat på maktstrukturer mellan man och kvinna. Maktkampen går som en tjock röd tråd genom  dramatiken. Vårt urval är texter som spelas över hela världen.

Själva basen, brödfödan finns i de klassiska texterna – tack vare dom blir det kanske lite lättare att förstå denna egendomliga varelse, människan! För att förstå och utstå vår modernistiska tid måste man ta avstamp i klassikerna och kanske är det t o m så att det är lika viktigt att känna sina klassiker som att kunna räkna och skriva?

 Vi måste ha en historia – annars går vi under! 

Vissa verk har helt uppenbart förts vidare till kommande generationer till följd av sina inneboende konstnärliga kvaliteter. För de flesta verk är det dock andra omständigheter som spelat in, kanske hur väl de har speglat en tidsanda eller en tankeströmning som varit på modet just då. De verk som har förts vidare till eftervärlden är dock inte nödvändigtvis de verk som hyllats mest i sin samtid. Snarare tycks det vara så att de verk som lever vidare är de som befunnit sig i någon form av opposition mot rådande uppfattningar, politiska eller estetiska.

Vårt urval är västerländskt eftersom vi själva är västerlänningar och det är just vår historia. Det betyder inte att det skulle vara ointressant för någon från en annan kultur, tvärtom, den som vill förstå vår kultur har stor nytta att ta del av en teaterkanon på klassiska texter.

Kanon, ett ord med religiöst ursprung, har kommit att betyda de texter som valts ut och blir bestående bland ett stort antal