Om Teater Tre

Teater Tre startades 1979 och är en är en mimbaserad visuell teater där rörelse, text och musik blandas. Sedan 1999 har vi vår hemvist på Rosenlundsgatan i Stockholm där vi skapar scenkonst med en unik spännvidd från bebis till ungdomar. Teater Tre turnerar i hela Sverige och världen och bedriver också gästspelsverksamhet. Gruppen har stöd från Kulturrådet, Stockholms Stad Kulturförvaltning, Stockholms Läns Landsting och Europeiska Kommissionen. 

 

Teater Tres uppdrag

Teater Tres målsättning är att nå ut till alla barn, oavsett social eller kulturell bakgrund. Detta görs genom ett universellt scenspråk karaktäriserat av få ord och mycket rörelse. Föreställningarna har alla teman från vardagslivet vilka vi tror och hoppas att alla ska kunna identifiera sig med. Teater Tre vill sätta svensk teater för barn och unga på världskartan genom att få den unga publiken nyfiken på teater och sin egen kreativitet. Vi bedriver även en internationell gästspelsverksamhet på hemmascenen i Stockholm.


Vill du komma i kontakt med någon specifik person på teatern?

Sara Myrberg, konstnärlig ledare och skådespelare
sara.myrberg (a) teatertre.se

Lena Yxner, verksamhetsledare och dramapedagog
lena.yxner (a) teatertre.se

Maria Åkerblom, administratör
maria.akerblom (a) teatertre.se

Susanna Gustavsson, producent och turnéläggare 
sanna (a) teatertre.se

Elina Perdahl, producent, internationell projektledare och marknadsföringsansvarig
elina (a) teatertre.se

Lina Karlmark, producent, turnélogistik och administration
lina (a) teatertre.se

Anthony Cooks, teatertekniker och gästspelsansvarig
anthony (a) teatertre.se