NOOK_FB.jpg

NOOK
Rebecca WONG, Pik Kei (Hong Kong)

 

Existerar det sanna sexet? Vad är det som utgör “bra” sex? Som asiatisk kvinna som lever i en storstad, utforskar Rebecca tanken om sex och sanning genom sin vardag och livserfarenhet. 

Does the honest sex exist? What determine “good” sex? As an asian woman, who lives in a metropolitan city, Rebecca keeps researching on sex and honesty through her daily practice and life experience.

Föreställningstider / Performance schedule:
12 september kl 17.00
15 september kl 17.00
Genre: Dance Performance
Artist/Grupp / Artist/Group: Rebecca WONG, Pik Kei (Hong Kong)
Föreställningslängd / Duration: 20 min
Artistens hemsida / Web link: http://wongpikkei.wixsite.com/wongpikkei